Vamberk – Muzeum krajky a další místní zajímavosti


Nepřeje-li počasí procházkám v přírodě nebo jste-li již horami unaveni, zajeďte se podívat do rázovitého podhorského městečka Vamberk (34 km od Neratova, 4,6 tisíce obyvatel), jednoho ze středisek Podorlicka. Největší tamní atrakcí dalece přesahující význam kraje a v mnoha ohledech i celé republiky je Muzeum krajky (ul. Vilímkova 88; otevřeno duben–říjen: denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin; listopad–březen: pondělí až pátek 9–16 hodin). MůžeVamberk_-_Museumte si v něm prohlédnout nejen unikátní sbírky starých lidových a řemeslných krajek, ale dozvědět se i řadu zajímavostí o vývoji jejich výroby, o krajkářských osobnostech a školství. Nechybí ani expozice české moderní a současné krajky včetně těch zhotovených experimentálními technikami či soubory krajkových děl, která reprezentovala Československo na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967. Od jara 2016 lze v muzeu zhlédnout také unikátní paličkovací stroj. Muzeum navíc pořádá tematické výstavy a krajkářské bienále. Jeho součástí je díky nedávné rekonstrukci také interaktivní krajkářská dílna, v níž si můžete paličkování krajky vlastnoručně vyzkoušet. Při muzeu funguje prodejna Martina, která nabízí široký výběr paličkovaných krajek a krajkářských potřeb. Svou nejslavnější tradici si město připomíná vždy začátkem prázdnin, kdy se zde konají Krajkářské slavnosti.

Mnoho zajímavostí skrývá i samotný Vamberk. Jeho dějiny sahají do první poloviny 13. století, kdy na skalnatém ostrohu na říčkou Zdobnicí vyrostl malý hrad pojmenovaný Waldenberg. Kolem něho vznikla osada, prvně zmiňovaná roku 1341, jejíž jméno se postupem času vyvinulo do dnešní podoby. V průběhu věků patřil Vamberk řadě různých šlechticů, mj. Albrechtovi z Valdštejna, rodům Trčků a Libštejnských či neblaze proslulému Kašparovi z Grambu. K rozvoji města významně přispěla stavba tzv. moravsko-polské císařské silnice v roce 1839, zbudování kamenného mostu přes Zdobnici a zřízení železniční trati z Doudleb do Rokytnice v roce 1906. Velkou národní slavností bylo odhalení pomníku mistra Jana Husa roku 1904. Během 20. století se Vamberk rozvinul do dnešní podoby průmyslového i kulturního střediska podorlického regionu.

2016-04-21_Silniční_most_přes_Zdobnici_se_sochami_-_pohled_z_pravého_břehu_(6)Vamberk se může pochlubit množstvím proslulých rodáků a osobností. Patří k nim především řada osob spjatá se světem hudby, mj. skladatel Arnošt Vančura, jenž se proslavil především v Rusku, kde patřil k nejužšímu kruhu oblíbenců carevny Kateřiny II. Veliké, český hudební skladatel, klavírista a varhaník Jan Václav Hugo Voříšek, jehož mimořádný talent a slibné počátky ve Vídni zmarnila tuberkulóza a předčasná smrt ve 34 letech, český dirigent, sbormistr a skladatel Antonín Bednář, jenž řídil řadu předních symfonických orchestrů u nás i v Evropě, nebo operní pěvec Pavel Ludikar-Vyskočil, jehož průrazný a přesto sametový basbaryton měl podle pamětníků krásnou barvu a neobyčejný rozsah. Dalším z řady slavných vambereckých rodáků byl obrozenský spisovatel František Hajniš, jenž náležel mezi přední české humoristy a národní buditele před rokem 1848, a hlavně známý pražský nakladatel Josef Richard Vilímek, jehož podnik patřil vedle Jana Otta a Františka Topiče k nejdůležitějším českým vydavatelským domům 19. a počátku 20. století.

Z památek města zmiňme na prvním místě barokní kostel sv. Prokopa z počátku 18. století, vystavěný na místě staršího gotického. Do dnešní podoby byl upraven roku 1898. Z vnitřní výbavy stojí za pozornost gotická monstrance z 15. století a barokní cínová křtitelnice z roku 1691. V kryptě se dochovaly mumie ze 17. a 18. století. U schodů pod kostelem můžeme obdivovat sousoší sv. Anny samotřetí z roku 1777 a v průčelí kostela sochu sv. Jana Nepomuckého. Na blízkém Husově náměstí nepřehlédněme pomník Mistra Jana Husa, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty a starobylou kašnu. Známou a charakteristickou vambereckou památkou je tříobloukový kamenný most přes Zdobnici z let 1864–65. Vyniká kvalitní sochařskou výzdobou (sochy sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Metoděje, sv. Václava a sv. Vojtěcha) od Eduarda Harnacha. Říkává se mu proto „malý Karlův
most“.

Nejstarší vambereckou památkou je barokní hřbitovní kostelík sv. Barbory z roku 1697. Na přilehlém hřbitově může2016-04-15_Kostel_sv._Prokopa_ve_Vamberkume najít hroby významných místních osobností – např. loutkařské rodiny Kopeckých nebo hraběte Lützova. Památky 20. století skvěle reprezentuje modernistická Kubiasova vila (ul. Tyršova 25). Po celém městě je rozeseta řada umělecky cenných barokních plastik (odpočívající Kristus na farním dvoře, bičovaný Kristus u sloupu v Tyršově ulici u čp. 15, socha Panny Marie Mariazellské v Kollárově ulici, sousoší svaté Anny vyučující Pannu Marii ve Dvořákově ulici, boží muka v Jůnově ulici u čp. 293). Cenný židovský hřbitov na Zářečí (Vrabcova ul.) s více než 500 barokními a klasicistními náhrobky vznikl snad již před rokem 1673 a je volně přístupný.

V místní části Peklo nad Zdobnicí najdeme hodnotnou technickou památku – dřevěný krytý most věšadlové konstrukce z roku 1840. Je pozoruhodný podélným bedněním se žaluziovým oknem a širokou mostovkou, dodnes umožňující provoz. Tamtéž můžeme u stavení čp. 54 obdivovat kvalitní pozdněbarokní sousoší Ukřižování.

Krom již zmíněného Muzea krajky mohou návštěvníci města zhlédnout také expozici starých technických exponátů a kuriozit a pokochat se kouzlem starých motocyklů, automobilů, letounů, modelů, kol, hraček, reklamních cedulí a dalších zajímavostí od 19. do konce 20. století. Muzeum najdete v přístavbě u prodeje autodílů vlevo od náměstí Dr. Lützowa.

Milovníci přírody ocení mimořádné množství památných stromů, zSilniční_most_dřevěný,_věšadlový_(Peklo_nad_Zdobnicí) nichž zmiňme především Vamberecký platan, buk na Horním náměstí, stromořadí na hřbitově u sv. Barbory a četné lípy (u kapliček na severu a jihovýchodě města, v Komenského ulici, severně od Podřezova a v Sebranicích). Na kopci (475 m) východně od města stojí oblíbený cíl vycházek – turistická chata Vyhlídka, z jejíhož okolí se otevírají krásné rozhledy na Vamberk. V blízkém lese narazíme na barokní sochu sv. Prokopa, starobylý smírčí kříž s vyrytým mečem upomínající na smrt pána Sezimy z Dobrušky v souboji s Janem Drslavicem „Čertem“ a pozoruhodné pozůstatky císařské silnice z první půle 19. století.

Podrobnější informace a aktuality zde:
http://www.muzeumkrajky.cz/
https://vamberk.cz/kultura-a-volny-cas/

Pro Café Neratov zpracoval: Martin Veselka

zdroje fotek:

By Stanislav Holoubek – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48299246
dřevěný most: Autor: Petr1888 – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21438089

+ There are no comments

Add yours